Biologia i geologia

CONTINGUTS I AVALUACIÓ

PRIMER-ESO_BIOLOGIA
TERCER-ESO_BIOLOGIA-I-GEOLOGIA
QUART-ESO_BIOLOGIA-I-GEOLOGIA
QUART-ESO-CIEENCIAS-APLICADES-A-LACTIVIDAD-PROFESSIONAL
PRIMER-BATXILLERAT_ANATOMIA-APLICADA
PRIMER-BATXILLERAT_BIOLOGIA-I-GEOLOGIA
SEGON-BATXILLERAT_BIOLOGIA_2018-2019
SEGON-BATXILLERAT_GEOLOGIA_2018-2019