Puntuació provisional dels candidats a la bossa d’expert de costura