Tècnic en Estètica i Bellesa

Duració de l'estudi:

2000 hores.

Requisits d'accés:

Pots accedir a un cicle de grau mitjà quan reunisques algun dels següents requisits:

Accés directe:

 • Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d'un nivell acadèmic superior.
 • Estar en possessió d'un títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar o equivalent a efectes acadèmics.
 • Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).

Accés mitjançant prova (per als qui no tinguen algun dels requisits anteriors)

Què aprendré i fer?

Aquest professional serà capaç de:

 • Atendre el client durant el procés, aplicant normes de protocol dissenyades per l'empresa, aconseguint qualitat en el servei.
 • Mantindre el material, equips i instal·lacions en optimas condicions per a la seua utilització
 • Realitzar maquillatge social, personalitzant-ho i adaptant-ho a les necessitats del client.
 • Depilar i descolorir el borrissol utilitzant procediments mecànics i productes químics adequats.
 • Aplicar tècniques de manicura i pedicura per a l'embelliment i cures de les mans, peus i ungles.
 • Elaborar ungles artificials individualitzant la tècnica i el disseny segons les demandes del client.
 • Assessorar sobre perfumes, fragàncies i productes naturals tenint en compte les característiques personals, socials i professionals del client.
 • Informar el client de les cures que ha de realitzar, després del tractament en la cabina d'estètica, així com els hàbits de vida saludables.
 • Realitzar la promoció i comercialització de productes i serveis en l'àmbit d'una empresa d'imatge personal.

En finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com :

 • Tècnic esteticista en centres de bellesa i gabinets d'estètica.
 • Maquillador/a.
 • Tècnic en ungles artificials.
 • Tècnic en depilació.
 • Tècnic en manicura i pedicura.
 • Recepcionista en empreses estètiques.
 • Demostrador d'equips, cosmètics i tècniques estètiques.
 • Agent comercial en empreses del sector.
 • Assessor/venedor en perfumeries i drogueries.

Continuar estudiant:

 • La preparació per a realitzar la prova d'accés a cicles de grau superior.
 • Un altre cicle de Formació Professional de Grau Mitjà amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls professionals d'acord amb la normativa vigent.
 • El Batxillerat en qualsevol de les seues modalitats.

Quines són les eixides professionals?

Aquest professional exerceix la seua activitat en mitjanes i petites empreses que tenen relació directa amb la imatge personal, particularment en establiments del sector serveis d'estètica i perruqueria i en general en establiments relacionats amb la venda de productes d'imatge personal així com amb la cosmètica.

Pla de formació:

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són els següents:

 • Tècniques d'higiene facial i corporal.
 • Maquillatge.
 • Depilació mecànica i descoloració del borrissol
 • Estètica de mans i peus.
 • Tècniques d'ungles artificials.
 • Anàlisi estètica.
 • Activitats en cabina d'estètica.
 • Imatge corporal i hàbits saludables.
 • Cosmetología per a Estètica i Bellesa.
 • Perfumeria i cosmètica natural.
 • Màrqueting i venda en Imatge Personal.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en centres de treball.