Tècnic Superior en Estilisme i Direcció de Perruqueria

Duració de l'estudi:

2000 hores.

Requisits d'accés:

Pots accedir a un cicle de grau superior quan reunisques algun dels següents requisits:

Accés directe:

 • Estar en possessió del Títol de Batxiller.
 • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental.
 • Estar en possessió d'un Títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o equivalent a efectes acadèmics.
 • Haver superat el Curs d'Orientació Universitària (COU).
 • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.

Accés mitjançant prova (per als qui no tinguen algun dels requisits anteriors)

Què aprendré i fer?

 • Dirigir i gestionar les activitats, organitzant els recursos materials, personals i tècnics.
 • Dissenyar els protocols d'actuació, per a estandarditzar els processos de perruqueria.
 • Analitzar corrents i tècniques noves del mercat, generant i oferint estils propis que s'adeqüen a les demandes dels clients.
 • Organitzar l'aprovisionament i manteniment de l'empresa, controlant la qualitat i la documentació.
 • Analitzar el cabell i cuir cabellut del client, utilitzant instruments de diagnòstic
 • Analitzar la imatge integral del client, relacionant les seues demandes amb els elements que conformen l'estil personal.
 • Dissenyar i organitzar la realització de canvis d'estil en el cabell, emprant tècniques innovadores de perruqueria.
 • Assessorar en cures de perruqueria a clients amb necessitats especials, informant sobre tècniques, materials i cosmètics.
 • Supervisar i realitzar pentinats per a produccions audiovisuals, escèniques, publicitàries i de moda, aplicant tècniques clàssiques i avançades.
 • Supervisar i aplicar tractaments capil·lars, integrant tècniques electroestéticas, cosmetológicas i manuals segons diagnòstic previ.
 • Assessorar el client, informant dels efectes dels tractaments i cosmètics, la seua relació amb la fisiologia cutània, els hàbits de vida saludables i de les precaucions a seguir abans, durant i després de la seua aplicació.

En finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar :

 • Director tècnic en empreses de perruqueria.
 • Director tècnic-artístic de perruqueria en produccions audiovisuals, escèniques i de moda.
 • Especialista en tractaments capil·lars.
 • Assessor artístic de perruqueria.
 • Estilista.
 • Especialista en pròtesis capil·lars i posticería.
 • Conseller-avaluador d'empreses de perruqueria.
 • Expert en cures capil·lars en clients amb necessitats especials.
 • Tècnic en anàlisi capil·lar.
 • Perruquer especialista.
 • Treballador qualificat en clíniques capil·lars, centres de medicina i cirurgia estètica.
 • Assessor d'imatge.
 • Assessor de venda i demostrador de productes i aparells de perruqueria.
 • Assessor de premsa especialitzada en imatge personal i perruqueria

Continuar estudiant:

 • Cursos d'especialització professional.
 • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls professionals d'acord amb la normativa vigent.
 • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions d'acord amb la normativa vigent.

 

Quines són les eixides professionals?

Aquest professional exerceix la seua activitat com a director de processos de perruqueria en empreses dedicades al sector i en produccions audiovisuals i escèniques, on desenvolupen tasques individuals i en grup en les àrees funcionals de disseny i innovació, organització i prestació de serveis, comercialització, logística, qualitat, prevenció de riscos i gestió ambiental.

Pla de formació:

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són els següents:

 • Dermotricología.
 • Recursos tècnics i cosmètics.
 • Tractaments capil·lars.
 • Procediments i tècniques de perruqueria.
 • Pentinats per a produccions audiovisuals i de moda.
 • Estilisme en perruqueria.
 • Estudi de la imatge.
 • Direcció i comercialització.
 • Perruqueria en cures especials.
 • Processos fisiològics i d'higiene en Imatge Personal.
 • Projecte d'Estilisme i Direcció de Perruqueria
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en centres de treball.

Més informació en el BOE