DEPARTAMENT D’ARTS PLÀSTIQUES

Professorat Correu electrònic
COLLADO  ESCUDER,  JOAN (Cap de departament) j.colladoescuder@edu.gva.es
TORROMÉ RAGA, MARIA JOSEmj.torromeraga@edu.gva.es
SABATER RAMIREZ, SALUTs.sabater@edu.gva.es
PONS  LAZARO,  ANA MARIAam.ponslazaro@edu.gva.es
ROSALENY  MADERO-CANDELAS,  ALBAa.rosalenymaderoca@edu.gva.es
ASUNCION VILLANUEVA, FRANCISCAf.asuncionvillanue@edu.gva.es
Proposta Pedagògica de Departament (Pròximament)
Criteris de Qualificació
Pla de Reforç (Pròximament)