Daguerreotips

Façana principal
Laboratori Física i Química batxillerat
Laboratori Biologia
Aula d’Informàtica 2
Aula d’Informàtica 1
Missatges de parla’m bonic
Missatges de parla’m bonic
Fotocopiadora i ordinadors d’alumnes
Departament
Biblioteca
Biblioteca convertida en banc de llibres
Aula PT
Classe preparada per a mantindre la distància de seguretat COVID
Classe Covid
Aula Tecnologia ESO