matematiques

Membres del Departament de Matemàtiques

 

Beatriz Vaello (Cap de departament)

Leni Romà

Pepa Llinares

Vicent Salcedo

Omar Alfonso

Francisca Canto

Jose Gomez