MODALITATS DE BATXILLERAT
 • CIÈNCIES I TECNOLOGIA
 • HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

CIÈNCIES 

1r Curs

Assignatures obligatòries

Assignatures optatives

 • CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA
 • VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA
 • FILOSOFIA I CIUTADANIA
 •  CIÈNCIES PER Al MÓN CONTEMP.
 • EDUCACIÓ FÍSICA
 • ANGLÉS
 • RELIGIÓ / ATENCIÓ EDUCATIVA
 • FRANCÉS: SEGON IDIOMA
 • INFORMÀTICA I
 • PSICOPEDAGOGIA
 • ANGLÉS PRÀCTIC

 

ASSIGNATURES DE MODALITAT

 • MATEMÀTIQUES I
 • FÍSICA I QUÍMICA
 • BIOLOGIA I GEOLOGIA
 • ECONOMIA

 

2n Curs

Assignatures obligatòries

Assignatures optatives

 • CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA
 • VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA
 • CIÈNCIES PER L MÓN CONTEMP.
 • HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
 • ANGLÉS
 • FRANCÉS: SEGON IDIOMA
 • INFORMÀTICA II
 • EDUCACIÓ FÍSICA
 • ANGLÉS PRÀCTIC

 

ASSIGNATURES DE MODALITAT

 • MATEMÀTIQUES i
 • FÍSICA
 • QUÍMICA
 • BIOLOGIA
 • BIO HUMANA
 •  CIÈNCIES DE LA TERRA
 • DIBUIX TÈNCIC

 

 

HUMANÍSTIC 

1r Curs

Assignatures obligatòries

Assignatures optatives

 • CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA
 • VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA
 • FILOSOFIA I CIUTADANIA
 • CIÈNCIES PER Al MÓN CONTEMP.
 • EDUCACIÓ FÍSICA
 • ANGLÉS
 • RELIGIÓ / ATENCIÓ EDUCATIVA
 • FRANCÉS: SEGON IDIOMA
 • INFORMÀTICA I
 • PSICOPEDAGOGIA
 • ANGLÉS PRÀCTIC

 

ASSIGNATURES DE MODALITAT.

 • HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMP.
 • LLATÍ I
 • GREC I
 • DIBUIX TÈNCIC

 

2n Curs

Assignatures obligatòries

Assignatures optatives

 • CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA
 • VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA
 • HISTÒRIA D'ESPANYA
 • HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
 • ANGLÉS
 • FRANCÉS: SEGON IDIOMA
 • INFORMÀTICA II
 • EDUCACIÓ FÍSICA
 • ANGLÉS PRÀCTIC

 

ASSIGNATURES DE MODALITAT

 • HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMP.
 • LLATÍ II
 • GREC II
 • LITERATURA UNIVERSAL
 • ECONOMIA
 • MATEATIQUES APLICADES A CCSS

.