Admissió Cicles Formatius, ESO i Batxillerat

L’alumnat procedent dels col·legis adscrits CEIP Puig Campana, CEIP Gabriel Miró, CEIP Vasco Nuñez de Balboa, no han de fer l’admissió, només faran la matrícula seguint les instruccions que reben del col·legi.

L’alumnat en les etapes d’ESO, FPB, Cicles o batxillerat que continua els seus estudis dins de la mateixa etapa educativa no ha de realitzar l’admissió, pel fet que ja tenen reservada la plaça per al pròxim curs. Els tutors del centre informaran sobre les instruccions de matriculació.

Alumnat que SÍ ha de realitzar l’admissió:

  • Alumnat procedent de col·legis no adscrits a l’IES L’Almadrava que l’any vinent vulguen cursar 1r d’ESO en l’IES L’Almadrava.
  • Alumnat que l’any vinent cursarà el primer curs d’una etapa educativa: 1r FP Bàsica, 1r de Batxillerat o 1r de Cicles Formatius Mitjà o Superior.