Proves d’accés PAU

Es publica la informació per a la matrícula a les proves PAU.

Matrícula Ordinària: del 20 al 23 de maig
Matrícula Extraordinària: 17 i 18 de juny