Proves homologades per a l’obtenció del nivell A2

PROVES HOMOLOGADES PER A l’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC D’IDIOMES (A2)

CONSISTEIX EN:

 • La possibilitat d’obtindre el certificat oficial de nivell bàsic (A2) d’anglés i francés mitjançant la superació de la/s prova/s.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ:

 • Tindre compliments setze anys el 31/12/2023 i estar matriculat/a en nostre centre en el curs acadèmic 2022/2023.

CALENDARI:

MATRICULACIÓ

 • 13-17 FEBRER: MATRICULACIÓ EN SECRETARIA
 • 22 FEBRER: LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS
 • 22-24 FEBRER: RECLAMACIONS
 • 27 FEBRER: LLISTAT DEFINITIU

EXÀMENS

ANGLÉS

 • DIA: 21 MARÇ
 • LLOC: SALA D’USOS MÚLTIPLES
 • HORA: 11H

FRANCÉS

 • DIA: 22 MARÇ
 • LLOC: AULA DE FRANCÉS
 • HORA: 11H

ESTRUCTURA DE LA PROVA:

S’estructura en 4 parts:

 • Comprensió escrita (CE).
 • Comprensió oral (CO).
 • Expressió escrita (EE). I mediació escrita.
 • Expressió oral (EO).

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

 • Les qualificacions s’expressaran amb els termes d’APTE O NO APTE.
 • Per a obtindre la qualificació final d’apte cal superar totes les activitats de llengua de la prova amb un percentatge de puntuació mínim d’un 50% i haver obtingut un percentatge de puntuació global mínim d’un 65%.
 • Els criteris d’avaluació, tipologia de les proves i guia del/de la candidat/a se poden trobar en el següent enllaç de Conselleria: https://ceice.gva.es/es/web/dgplgm/proves-homologades

MÉS INFORMACIÓ

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2023, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, de convocatòria de les proves homologades del nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECRL) del curs 2022/2023.