ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIA

Actualització del pla de contingència (Novembre 2020)

Hem incorporat al Pla de Contingència del centre la informació que és detalla en el següent document.

ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIA (NOVEMBRE 2020)