Aneu a la barra d'eines

Proves Accés Cicles Formatius 2021

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

 

INSCRIPCIÓ: del 22 al 31 de març de 2021

 

EXAMENS: 24 i 25 de maig de 2021

 

IMPORTANT: Les persones aspirants remetran les sol·licituds al correu electrònic del centre: 03010843.secret@gva.es

Tota la documentació, degudament signada, haurà de ser enviada mitjançant un únic correu electrònic en el qual indicaran en l’assumpte del mateix les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant.

 

MÉS INFORMACIÓ: TRÀMITS, DOCUMENTS NECESSARIS, TAXES, NORMATIVA…

 

RECORDEU: La superació de la prova NO IMPLICA L’ADMISSIÓ EN EL CICLE FORMATIU