PROVES PER OBTENCIÓ DIRECTAMENT DEL TÍTOL DE GRADUAT O GRADUADA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA lo

MAJORS DE 18 ANYS

En la RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 2020, de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació encontraràs:

  1. Convocatòria
  2. Requisits de participació
  3. Procediment i termini de presentació de la sol·licitud d’inscripció
  4. Documentació acreditativa
  5. Persones participants amb diversitat funcional
  6. Llistes de persones admeses i excloses
  7. Publicació dels resultats i procediment de revisió i reclamació