Admissió: sol·licitud de plaça i matrícula

El procés d’admissió es compon de dos passos:

1. Sol·licitud de plaça:
 Què cal fer? L’alumnat sol·licita plaça en els idiomes i els horaris que més li convenen.
Quant costa? El procés no té cap cost.
Quan es fa?

Al maig-juny (només per a alumnat PIALP). Durant el curs 2018-2019, es va fer del 9 al 23 de maig de 2019

Al juny (per a la resta d’alumnat que NO desitge fer prova de nivell). Durant el curs 2018-2019, es va fer del 12 al 27 de juny i del 12 al 16 de setembre.

Al setembre (per als qui desitgen fer prova de nivell i per als qui no hagen tingut alguna destresa pendent d’aprovar al setembre). Durant el curs 2018-2019, es va fer del 16 al 20 de setembre.

I després? Esperem fins al dia que s’assignen les places.

Més informació sobre el procés d’admissió del curs passat en aquest PDF: https://portal.edu.gva.es/eoidenia/wp-content/uploads/sites/351/2020/03/calendario-admision-19-20.pdf

2. Matrícula:
Què cal fer? Triar un grup per idioma dels quals t’han sigut assignats i aportar la documentació necessària, la qual dependrà de cada cas. Veure més informació sobre la documentació requerida per a formalitzar la matrícula durant el curs 2019-2020.
Quant costa? Entre 90 euros i 117,22 euros. En cas que comptes amb bonificació, hauràs d’aportar la documentació que així ho acredite i aquesta s’aplicarà a les taxes indicades.
Quan es fa? Després del dia que s’assignen les places. L’any passat vam matricular entre el 16 de juliol i el 10 de setembre, exceptuant el mes d’agost.
I després? Esperem que comencen les classes.

Si necessites informació més detallada del procés de sol·licitud de plaça i matrícula, visita la web de Conselleria: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=13880