PIALP Matrícula 21-22

1Sol·licitud d’admissió en el programa PIALP en OVIDOC

Important: Aquesta sol·licitud no la gestiona l’EOI  sinó el SIPE (Servei d’Idiomes i Programes Europeus). Si té algun dubte sobre aquest procediment, deu dirigerse a aquest organisme.

(Extracte de la Resolució de matrícula 2021-22)
Tercer. Tràmit de sol·licitud de participació en els cursos del Pla integral d’aprenentatge de llengües per al professorat (PIALP)
1. El professorat interessat a accedir per primera vegada a les places disponibles d’anglés i valencià de les escoles oficials d’idiomes, dins de les accions formatives del PIALP, haurà de completar una sol·licitud telemàtica mitjançant la plataforma ovidoc.edu.gva.es.
S’inclou en aquest procediment a tot l’alumnat del PIALP de cursos anteriors al curs 2020-2021 en qualsevol de les seues modalitats, l’alumnat del PIALP del curs 2020-2021 que vulga canviar de modalitat d’ensenyament i l’alumnat del PIALP amb pèrdua d’escolaritat.
2. El termini per a realitzar la sol·licitud a través de la plataforma OVIDOC és des de les 12.00 hores del 28 de maig de 2021 fins a les 23.59 hores del 6 de juny de 2021.  Accés ací
3. En la sol·licitud s’ha de triar la modalitat de participació: cursos curriculars presencials (de 120 hores), cursos presencials de formació complementària (de 30 o 60 hores) o cursos curriculars en línia (de 120 hores a distància). També s’haurà de triar l’escola oficial d’idiomes on es vol fer el curs presencial, ja siga curricular o complementari. En el cas dels cursos en línia de B2 i C1 d’anglés i C1 de valencià, s’haurà de triar només una franja horària [Aquesta franja horària és només orientativa i pot no correponderse amb l’oferta horària concreta de l’EOI de Dénia]
3.1. Sol·licitud dels cursos d’anglés del PIALP: cursos curriculars presencials, cursos complementaris o cursos curriculars en línia.
El tràmit a la plataforma ovidoc.edu.gva.es es denomina «Cursos PIALP – Anglés conv. 2021/2022» i per a accedir serà necessari estar en actiu, donat d’alta a la plataforma ITACA i tindre la informació personal actualitzada amb les dades correctes, sobretot quant al cos docent al qual es pertany.
3.2. Sol·licitud dels cursos de valencià del PIALP: cursos curriculars presencials, cursos complementaris o cursos curriculars en línia.
El tràmit a la plataforma ovidoc.edu.gva.es es denomina «Cursos PIALP – Valencià conv. 2021/2022» i per a accedir serà necessari estar en actiu, donat d’alta a la plataforma ITACA i tindre la informació personal actualitzada amb les dades correctes, sobretot quant al cos docent al qual es pertany.
4. En cas de voler sol·licitar cursos d’anglés i de valencià s’han de realitzar dos tràmits diferents dins de la plataforma OVIDOC, un per a cada llengua. Cada sol·licitud es podrà modificar o anul·lar, fins i tot una vegada validada i enviada. L’últim tràmit validat serà el que constarà com presentat i sobreescriuran tots els anteriors. Al final del tràmit es generarà un justificant en format PDF que s’haurà de presentar en el moment de formalitzar la matriculació a l’escola oficial d’idiomes corresponent.
5. Els sol·licitants admesos en el PIALP de nou ingresse que hagen sol·licitat cursos presencials (tant curriculars com complementaris) podran consultar el llistat d’admesos a partir del 10 de juny de 2021 i hauran de fer una sol·licitud d’admissió a través de l’assistent telemàtic, d’acord amb el procediment establit en l’apartat quart d’aquesta resolució.
En cas de no realitzar aquesta sol·licitud d’admissió a través de l’assistent telemàtic en convocatòria ordinària, o de no entregar la documentació en el centre abans del dia 9 de setembre, s’entendrà que el candidat o candidata desisteix en el seu dret a la plaça vacant i tindrà l’oportunitat de tornar a participar com a alumnat del PIALP en l’admissió extraordinària.
6. Els sol·licitants de nou ingrés admesos en el PIALP que hagen sol·licitat cursos en línia rebran un correu electrònic de confirmació de plaça abans del dia 10 de juny de 2021. Hauran de formalitzar la matrícula abans del 6 de juliol de 2021 remetent la documentació establida en el punt 10 de l’apartat sisé (Formalització de matrícula) al correu electrònic eoienlinia@gva.es. La coordinació dels cursos en línia assignarà els sol·licitants a una de les escoles que imparteixen aquesta modalitat (EOI d’Alacant, EOI de Castelló, EOI de Gandia i EOI de Sagunt), tenint en compte les vacants disponibles en cadascuna de les escoles.