Llibres de text – Curs 2022-23

1A2
INTENSIU
· Vitamina A1, Ed. SGEL. Llibre de l’alumne (ISBN 978-84-16782-35-2)
i quadern d’exercicis (ISBN 978-84-16782-36-9)
· Aprén gramàtica i vocabulari 1, Nova Edició, Ed. SGEL. (ISBN 978-84-1773-086-4)
2A2
INTENSIU
· Vitamina A2, SGEL. Llibre de l’alumne (ISBN 978-84-16782-37-6)
i quadern d’exercicis (ISBN  978-84-16782-38-3)
1A2· Vitamina A1, Ed. SGEL. Llibre de l’alumne (ISBN 978-84-16782-35-2)
i quadern d’exercicis (ISBN 978-84-16782-36-9)
· Aprén gramàtica i vocabulari 1, Nova Edició, Ed. SGEL. (ISBN 978-84-1773-086-4)
2A2·  Vitamina A2, SGEL. Llibre de l’alumne (ISBN 978-84-16782-37-6)
i quadern d’exercicis (ISBN  978-84-16782-38-3)
B1· Vitamina B1, Ed. SGEL. Llibre de l’alumne (ISBN 978-84-1678-293-2) y Competencia gramatical en Uso B1, Ed. Edelsa. (ISBN: 978-84-9081-612-7)
B2· Vitamina B2. Ed. SGEL. Llibre de l’alumne (ISBN 978-84-1678-296-2) i quadern d’exercicis Ed. SGEL (ISBN (9788416782970)
C1· Diálogos C1, Ed. SGEL. Libro del alumno (ISBN 978-84-1773-097-0) i Gramática española avanzada C1, Ed. ELEcreación (ISBN 9788494423703)

Llibres de lectura obligatòria

En el Departament d’espanyol considerem que la lectura és una destresa fonamental en l’aprenentatge d’una llengua, per tant, organitzem activitats amb els alumnes que combinen la lectura de llibres al llarg del curs amb ressenyes, expressió escrita i exposicions orals davant de la resta dels companys.

Material didàctic recomanat

El departament recomana una sèrie de gramàtiques i diccionaris per a poder ajudar a millorar l’aprenentatge de l’idioma:

– Diccionari de la llengua espanyola, Ed. Espasa

– Diccionari pràctic de gramàtica, Ed. Edelsa

– Diccionari abreujat de l’espanyol actual, Ed. SGEL

– Nova gramàtica de la llengua espanyola, Ed. Espasa

– Gramàtica didàctica de l’espanyol, Ed. SM

– Gramàtica explicada, Ed. EnClaveELE

– Gramàtica bàsica de l’estudiant de l’espanyol, Ed. Difusió

– Gramàtica fent ús de l’espanyol, Ed. SM

– Univers gramatical, Ed. Edinumen

– Ortografia de la llengua espanyola, Ed. Espasa

Quant al mètode utilitzat en classe no existeix un perfecte, per la qual cosa tots han de ser completats i ampliatsPer a això comptem a la biblioteca del departament amb tota una sèrie de materials complementaris (és a dir, dels quals l’equip docent extrau continguts, recursos o activitats, però que no necessita adquirir l’alumnat).

PER Al NIVELL A2

– Ús de la Gramàtica espanyola, nivell elemental, Ed. Edelsa

– Diàlegs i relats, Ed. Edinumen

– 3 per un REPASSA A2, Ed. Edelsa

– Vocabulari actiu i il·lustrat de l’espanyol, Ed. SGEL

– Vocabulari en moviment, Ed. Edinumen

– Vocabulari en diàleg, Ed. En Clau ELA

– Gramàtica en diàleg, Ed. En Clau ELA

– Dona-li a la Gramàtica!, A1 i A2, Ed. En Clau ELA

– De dos en dos, Ed. Difusió

– Tot oïdes, Ed. Difusió

– Vídeos d’AULA, Ed. Difusió

– Curs de lectura, conversa i redacció, nivell elemental. Ed. SGEL

a) PER Al NIVELL B1

– Ús de la Gramàtica espanyola, nivell intermedi, Ed. Edelsa

– Dona-li a la Gramàtica!,  B1, Ed. En Clau ELA

– 3 per un REPASSA A2, Ed. Edelsa

– Tema a tema, B1, Ed. Edelsa

– Així es parla en el nivell B1, Ed.Edelsa

– Vocabulari ELA B1, Ed. SGEL

– Vídeos d’AULA, Ed. Difusió

– Curs de lectura, conversa i redacció, nivell intermedi. Ed. SGEL

b) PER Al NIVELL B2

– Ús de la Gramàtica espanyola, nivell avançat, Ed. Edelsa

– Aprén Gramàtica i Vocabulari 4, Ed. SGEL

– Tema a tema, B2, Ed. Edelsa

– Així es parla en el nivell B2, Ed. Edelsa

– Vídeos d’AULA, Ed. Difusió

– Vocabulari ELA B2, Ed. SGEL.

– Curs de lectura, conversa i redacció, nivell intermedi. Ed. SGEL

– Ús interactiu del vocabulari, B2-C2, Ed. Edelsa

b) PER Al NIVELL C1

– Ús de la Gramàtica espanyola, nivell avançat, Ed. Edelsa

– Aprén Gramàtica i Vocabulari 4, Ed. SGEL

– Tema a tema, c1, Ed. Edelsa

– Així es parla en el nivell C1, Ed. Edelsa

– Vídeos d’AULA, Ed. Difusió

– Ús interactiu del vocabulari, B2-C2, Ed. Edelsa