TREBALL PER RACONS D’APRENENTATGE

El treball per racons és una metodologia que consistix en organitzar l’aula en diversos espais on els alumnes, distribuïts en xicotets grups, realitzen activitats simultànies de manera autònoma.
En primer cicle de Primària dediquem una sessió diària al treball per racons.

És una manera de treballar més creativa i flexible, en la qual el paper del mestre és dinamitzar els aprenentatges i animar els alumnes a participar en tots els espais d’activitat i aprenentatge.
Des d’este plantejament se cedix a l’alumne un gran protagonisme: participa activament en el seu aprenentatge, pot ser model i guia dels seus propis companys -es potencia el diàleg entre iguals-, presa consciència de les seues possibilitats, accepta i aprén dels seus errors i fomenta l’autonomia.

Racó de matemàtiques

Racó de robòtica

Racó d’art

Racó de lletres