El mindfulness ho hem incorporat a la nostra pràctica docent per a oferir a l’alumnat una ferramenta de gestió i control emocional.

Periòdicament s’organitzen sessions guiades en les quals cada curs rep sessions guiades on aprén el control postural, la respiració, l’atenció plena… i com generalitzar-ho a la seua vida quotidiana.