El CEIP Vila d’Alaquàs és un col·legi públic d’Educació Infantil i Educació Primària que compta amb més de 50 anys dedicant-se a l’ensenyament d’alumnat entre 3 i 12 anys.

És un centre d’una línia que compta amb:

  • 3 unitats d’Educació Infantil
  • 7 unitats d’Educació Primària
  • Aula d’informàtica
  • Aula de música
  • Gimnàs
  • Biblioteca
  • Aula polivant
  • Pati diferenciat d’infantil i de primària
  • Menjador escolar
  • Servici d’orientació educativa

I amb un equip docent i no docent que aposta per una educació de qualitat, innovadora, creativa, adaptada a les necessitats de cada alumne i alumna… amb la finalitat de garantir una formació integral que contribuïsca al ple desenvolupament personal, emocional i social.

Els nostres senyals d’identitat en les quals es basa el la línia pedagògica del col·legi són: