Aquesta distribució definitiva està regulada per el DOGV corresponent i per la proposta  de l’ajuntament que fixa tres dies festius complementaris.