Publicació de vacants dia 29 de maig

Els llistats de places vacants es podran consultar en el tauler d’anuncis del centre i en la web https://portal.edu.gva.es/adminova/es/infantil/

Presentació de sol·licituds de plaça escolar del 30 de maig al 6 de juny

Es realitza en línia a través de la pàgina https://portal.edu.gva.es/adminova/es/infantil/

En el moment de realitzar la sol·licitud no es requerirà la documentació acreditativa. S’aportarà en el moment de la formalització de la matrícula.

Si tens algun dubte pots concertar una cita en el col·legi i t’ajudarem.

Llistat provisional d’admesos l’1 de juliol

Cada família rebrà en el correu electrònic aportat en la sol·licitud un avís que ja estan disponibles els llistats provisionals. Es podran consultar a través de la secretaria digital.

El centre publicarà els resultats provisionals de l’alumnat admés en el centre en el tauler d’anuncis.

Reclamacions al llistat provisional de l’1 al 3 de juliol

Es faran de manera telemàtica a través de la web https://portal.edu.gva.es/adminova/es/infantil/

Llistats definitius d’admesos el 15 de juliol

Cada família rebrà en el correu electrònic aportat en la sol·licitud un avís que ja estan disponibles els llistats definitius. Es podran consultar a través de la secretaria digital.

El centre publicarà els resultats definitius al tauler d’anuncis.

Matrícula telemàtica del 15 al 19 de juliol

Es pot realitzar la matrícula a través de la secretaria digital. En este moment caldrà aportar:

 • En cas de no convivència dels progenitors s’haurà d’aportar la firma i consignar les dades del pare, mare, tutor o tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de la plaça, en el cas que no els haguera fets constar prèviament en la sol·licitud.
 • Documentació per al centre:
 • – Telèfons de contacte i autorització de recollida dels menors (fes clic per a descarregar-la)

  – Elecció de Religió o atenció educativa (fes clic per a descarregar-la)

  – Autorització d’accés a la web família (fes clic per a descarregar-la)

  – Autorització de drets d’imatge (fes clic per a descarregar-la)

  – Dos fotos grandàries carnet

  – Opcional: inscripció a l’AMPA (fes clic per a descarregar-la)

  Matrícula presencial del 15 al 23 de juliol

  Les famílies que acudisquen al centre a matricular als menors han de demanar cita a través del telèfon 962566550 o del correu 46014364@edu.gva.es.

  En este moment caldrà aportar:

 • El llibre de família o certificació de la inscripció de naixement del Registre Civil.
 • En cas de malaltia que puga requerir una intervenció urgent en horari escolar o una modificació en la dieta escolar, una còpia de l’informe mèdic.
 • En cas de no convivència dels progenitors s’haurà d’aportar la firma i consignar les dades del pare, mare, tutor o tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de la plaça, en el cas que no els haguera fets constar prèviament en la sol·licitud.
 • Documentació per al centre:
 • – Telèfons de contacte i autorització de recollida dels menors (fes clic per a descarregar-la)

  – Elecció de Religió o atenció educativa (fes clic per a descarregar-la)

  – Autorització d’accés a la web família (fes clic per a descarregar-la)

  – Autorització de drets d’imatge (fes clic per a descarregar-la)

  – Dos fotos grandàries carnet

  – Opcional: inscripció a l’AMPA (fes clic per a descarregar-la)

  El dia 24 d’abril de 15.30 a 16:30h et convidem que acudisques al Vila perquè conegues el nostre projecte educatiu i ensenyar-te les instal·lacions. Si no pots acudir este dia, contacta amb nosaltres i concertem una cita, a través del telèfon 96 256 65 50 o del correu electrònic 46014364@edu.gva.es

  També pots consultar en la nostra web tota la informació sobre el centre, el projecte educatiu, alguns dels projectes que duem a terme, la jornada escolar…

  En el vídeo que apareix a continuació podeu veure una xicoteta part de tot el que fem al Vila.