El col·legi Vila d’Alaquàs porta més de 50 anys amb les portes obertes com a col·legi d’educació infantil i primària.

Antigament, sobre l’any 1950, la nostra ubicació era una zona d’agricultura en la qual se separava la palla del gra de blat amb la finalitat de convertir-lo en farina.

L’any 1957 es va construir una escola que rebia el nom de Tinent General González Gallarza per als xiquets i xiquetes dels voltants. A la fi de la dècada dels 50 i principis dels 60, la immigració va fer necessària la creació d’un altre centre educatiu, per la qual cosa es va crear el col·legi «González Gallarza» situat en l’entrada del poble per la carretera de València.

Actualment tenim el reconeixement de la Conselleria de ser centre CEPAFE i centre digital col·laboratiu.

El CEIP Vila d’Alaquàs és un centre:

FAMILIAR

Som un centre d’una línia que permet un tracte molt personal amb tot l’alumnat i les seues famílies.

L’alumnat gaudix de la possibilitat de conéixer-se entre ells mitjançant moltes activitats internivel. Fem escola.

PROMOTOR DE L’ACTIVITAT FÍSICA I HÀBITS DE VIDA SALUDABLE

Una dels senyals d’identitat que més caracteritza al Vila és promoure l’activitat física entre el nostre alumnat i que coneguen els beneficis de la seua inclusió en la vida diària.

I també la importància de tindre hàbits de vida saludable per al seu desenvolupament.

Per a aconseguir-ho duem a terme:

 • Projecte de psicomotricitat vivenciada a l’aula: a les aules d’educació infantil i 1r cicle (1r i 2n) s’organitzen racons psicomotrius amb materials com llits elàstics, rampes, túnels, canastres, dianes, blocs de psicomotricitat infantil; racons sensorials amb taules de llum, instruments musicals innovadors (boomwhackers) i taules sensorials; racons manipulatius creatius, de matemàtiques, policubs, raonament logicomatemàtic, pre-lectoescriptura i lectoescriptura; i racó de joc simbòlic.

DEMOCRÀTIC

A Vila totes les veus compten. Es fomental el pensament crític en el nostre alumnat perquè es desenvolupen en la vida en societat.

Tota la comunitat educativa pot participar en les decisions del centre mitjançant:

 • Assemblea de delegats/delegades: un representant de cada classe arreplega les propostes del seu grup per a millorar la seua estada en el centre. Es debaten entre els delegats/as i un mestre, que exposa en el claustre les propostes. I es valora la possibilitat de dur-les a terme.
 • Consell escolar: format per representants de famílies, alumnat, associacions de pares i mares, Ajuntament, personal docent i personal no docent. On es prenen les decisions que configuren el projecte educatiu del centre.
 • Claustre: format pel personal docent del centre on s’elaboren les propostes pedagògiques i el funcionament del centre tenint en compte les aportacions de cadascun/a.

INNOVADOR

Oferim l’oportunitat de descobrir nous aprenentatges encuriosint del nostre alumnat a partir de situacions d’aprenentatge diverses.

 • Informàtica: robòtica, iniciació a la programació, matemàtiques interactives.

INCLUSIU

Donem resposta a les necessitats de cada alumne/a. L’escola és un reflex de la diversitat de la societat per això tothom té cabuda en el Vila.

Es realitza a través del disseny universal d’aprenentatge, el treball cooperatiu i l’atenció a la diversitat.

AMB UN CLIMA DE CONVIVÈNCIA I RESPECTE

El col·le ha de ser un lloc segur per a l’alumnat. Es desenvolupen les competències per a viure en societat.

Ho treballem mitjançant diversos projectes com:

 • Consciència: com a ferramenta de gestió i control emocional. Periòdicament cada curs rep sessions guiades en les quals aprén el control postural, la respiració, l’atenció plena… i com generalitzar-lo en la seua vida quotidiana.
 • Competència emocional: per a poder gestionar les emocions i poder utilitzar les ferramentes de manera adequada l’alumnat ha d’identificar i reconéixer les emocions, saber reconéixer-les en un altre i aprendre a gestionar-les.
 • Mediació entre iguals: l’alumnat de 3r cicle està format per a resoldre els conflictes de manera pacífica entre els iguals. Al pati posen en pràctica este aprenentatge.
 • Activitats de centre: periòdicament es realitzen activitats en el centre i eixides on participa tot l’alumnat, afavorint el clima de convivència.
 • Setmana cultural: creació d’activitats per a “fer escola”.
 • Mercat solidari:fomentar la solidaritat mitjançant un taller creatiu i col·laboració de tota la comunitat educativa.
 • Apadrinament lector entre Infantil 5 anys i 2n de Primària: dinamitzar l’aprenentatge de la lectura acostant el text als xiquets i la tutoria entre iguals en contextos d’aprenentatge.
 • Pla director de coeducació i educació sexual: programa establit per la conselleria per a donar ferramentes sobre un ús conscient i segur de la xarxa. I establir les bases per a una sexualitat sana i saludable.

AMB CONSCIÈNCIA MEDIAMBIENTAL

L’alumnat actual serà el responsable de cuidar el planeta d’acord amb l’agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible.

 • Hort: donar a conéixer el funcionament d’un hort promovent l’educació ambiental.
 • NOF: les normes del centre establixen mesures per a la cura del planeta. Dia a dia vivim amb les tres R (reduir, reciclar i reutilitzar) en el nostre centre. (veure link)
 • Brigades verdes: l’alumnat de la xarxa social és el responsable de revisar i ajudar a les aules per a fer un bon ús de les papereres de reciclatge.

Al Vila d’Alaquàs la jornada escolar és contínua, distribuint-se l’horari d’obertura del centre de la manera següent:

D’esta manera s’oferix a les famílies diferents opcions de conciliar la vida familiar.

L’equip de mestres i mestres del Vila està contínuament buscant formes innovadores, creatives i lúdiques d’impartir el currículum en l’alumnat. Per a això es desenvolupen diferents projectes que, a més, treballen de manera transversal molts altres aspectes relacionats amb la competència emocional, la convivència, el desenvolupament sostenible, els hàbits de vida saludable…

I és a través d’estos projectes, entre altres aspectes, com es va configurant el Projecte Educatiu del nostre centre.

Entre els més destacats apareixen:

 • Projecte d’innovació
 • PEAFS
 • Ràdio escolar
 • Estem escoltant
 • Patis actius
 • Xarxa social
 • Biblioteca de colors
 • Hort escolar

Es poden consultar amb més detall en este link.

La resta de projectes es poden consultar en l’apartat de senyals d’identitat del centre que apareix anteriorment.