En este document es concreten les normes del centre. Apareixen les dades de contacte del centre, els horaris d’entrada i eixida, l’atenció sanitària, el menjador escolar… És un extracte del document oficial que està a la vostra disposició en la secretaria del centre.

Extracto-de-NORMES-DORGANITZACIO-I-FUNCIONAMIENT-22-23.docx-1