Es publica la resolució per a la sol·licitud d’ajudes de menjador i transport

S’ha publicat la normativa que regula la sol·licitud d’ajudes de menjador i transport. Les famílies que estiguen interessades han de llegir amb atenció tota la informació i realitzar els tràmits necessaris.

ACTUALITZACIÓ DE DADES

 • Accediu a la web Ítaca Família http://familia2.edu.gva.es i comproveu la correcció de les dades personals (telèfon i adreça) per garantir una correcta tramitació.
 • En cas de no estar d’alta a Ítaca Família, per favor, feu la sol·licitud al correu electrònic del col·legi, indicant el vostre DNI/NIE i el nom del vostre fill/a.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Del 6 al 17 de juliol

PROCEDIMENT (a partir del 6 de juliol)

Alumnat que va sol·licitar ajuda el curs passat:

Alumnat que el curs passat no va sol·licitar ajuda o no té accés a Web Família.

Qui no va sol·licitar l’ajuda l’any passat s’ha de descarregar el model de sol·licitud, emplenar-lo i enviar-lo mitjançant el formulari juntament amb la documentació acreditativa, abans del 17 de juliol.

 • Model de sol·licitud (qui sol·licita per primera vegada).
 • Documentació acreditativa:
  • Fotocòpia DNI/NIF/NIE/Passaport de la persona sol·licitant.
  • Documentació que siga necessària per a acreditar la composició de la unitat familiar, la renda familiar i aquelles dades sociofamiliars marcades en la sol·licitud.
  • El centre no podrà fer fotocòpies de la documentació.
 • Enviar la sol·licitud i la documentació mitjançant el formulari: accés al formulari.

Beneficiaris i detalls de la convocatòria: 

Cal llegir atentament els detalls de la convocatòria per conèixer els requisits, els beneficiaris i com justificar les circumstàncies familiars.