L’alumnat que cursarà 1r de primària haurà de sol·licitar la participació en el programa de banc de llibres.

D’aquesta manera l’alumnat de 1r i 2n de primària podrà fer ús dels xecs llibre, i l’alumnat de 3r a 6é participarà en el banc de llibres.

Com s’ha de sol·licitar?

Mitjançant tramitació telemàtica des del següent enllaç, indicant les dades, signant el document que es genera i s’ha d’enviar al correu electrònic de l’escola: 03003267@gva.es

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=XARXALLIBRES-F2-BLLSF&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18094 (si l’enllaç dóna error es pot accedir correctament des del document adjuntat més avall Instruccions programa de banc de llibres).

Aquest tràmit es pot realitzar fins al 15 de juliol.

L’alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el curs 2019-2020 no haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant en el banc de llibres 2020-2021, ja que aquesta condició es manté, excepte si exerceixen el seu dret de renúncia. Aquesta renúncia no els eximirà de l’obligació de retornar els llibres deixats en règim de préstec.

Si es té qualsevol dubte o aclariment es pot contactar amb l’escola.

Adjuntem un document per a tenir major informació al respecte.

Instruccions programa de banc de llibres.