S’obri el termini de sol·licitud d’ajuda al menjador 2024-2025

Termini obert del 2 de juny al 12 de juliol

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la convocatòria d’ajudes de menjador i transport escolar als centres educatius sostinguts amb fons públics per al pròxim curs escolar 2024-2025.

El document de la convocatòria d’aquestes beques es pot consultar en l’enllaç següent. És important la seua lectura: convocatòria d’ajudes de menjador escolar.

Tramitació de la beca de menjador

Les famílies que tenen accés al Web Família, i que ja van demanar les beques de menjador el curs passat, podran accedir a aquesta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d’ajuda, en el qual estaran pregravades les dades que consten en poder d’aquesta administració (és convenient fer-ho des de l’ordinador). Si les famílies estan d’acord amb les dades facilitades, han d’imprimir, signar i presentar l’esborrany a la Secretaria de l’escola. L’horari de secretaria per a la tramitació de la sol·licitud de les ajudes de menjador serà els dimarts i dijous. En cas d’alguna errada, no es podrà presentar l’esborrany i s’ha de comunicar a la secretaria del centre per a la seua modificació.

Qualsevol circumstància específica haurà de ser degudament justificada amb la documentació pertinent, la qual podeu consultar en les bases normatives de la convocatòria.

L’alumnat que no va sol·licitar la beca l’any passat ha de presentar tant la sol·licitud com la documentació acreditativa, fins al 12 de juliol.

Alumnat beneficiari

Podrà sol·licitar les ajudes l’alumnat escolaritzat en nivells de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial o en el tercer nivell d’Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen en el programa d’incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en col·legis d’Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

La resolució estableix el llindar màxim de renda per a poder sol·licitar les ajudes, que per a una família de quatre membres queda establit en 38.831 euros anuals, tenint en compte la renda de 2023. 

En tots els casos, segons l’apartat 10.3 de la resolució normativa, és requisit indispensable haver presentat la declaració de la renda de 2023, en cas contrari, serà denegada l’ajuda.

L’alumnat podrà ser beneficiari de la totalitat o part de la beca, segons la quantitat de punts que es concedeixen.

Calendari escolar 2024-2025

El calendari del pròxim curs queda publicat en la Resolució del 5 de juny de 2024, en la qual es detallen les següents dates:

Les activitats escolars en Educació Infantil i Educació Primària s’iniciaran el 9 de setembre de 2024 i finalitzaran el 18 de juny de 2025.

Els períodes de vacances d’aquest curs escolar seran els següents:
1. Vacances de Nadal: des del 23 de desembre de 2024 al 6 de gener de 2025, tots dos inclusivament.
2. Vacances de Pasqua: des del 17 al 28 d’abril de 2025, tots dos inclusivament.

Durant aquest curs escolar no seran lectius els dies festius següents:
– 9 d’octubre, Dia de la Comunitat Valenciana
– 1 de novembre, Festa de Tots Sants
– 6 de desembre, Dia de la Constitució
– 19 de març, Dia de Sant Josep
– 1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors

Els ajuntaments, previ acord del Consell Escolar Municipal, podran proposar un màxim de 3 dies festius, a efectes escolars. Per tant, quedem a l’espera de l’acord pres en la pròxima sessió de Consell escolar municipal per tal de conèixer aquests dies.

Calendari d’admissió per al curs 2024-2025

Es publica el calendari d’admissió per al curs 2024-2025.

Aquest procediment és important sobretot per a les famílies que matriculeu els vostres fills i filles en Infantil de 2 i 3 anys.

👉 Període d’admissió per a Infantil i Primària: del 30 de maig al 6 de juny (sol·licitud únicament telemàtica per la pàgina admiNOVA).
👉 Període d’admissió en ESO i Batxillerat: del 4 al 10 de juny.

A més d’aquestes dates posem en coneixement per a tindre en compte:

PUBLICACIONS

  • Publicació provisional de vacants: 1 de juliol.
  • Publicació definitiva de vacants: 15 de juliol.

MATRÍCULA (per a l’alumnat admès)

  • Telemàtica: del 15 al 19 de juliol.
  • Presencial al centre: del 15 al 23 de juliol.

⬇ Més informació:
https://ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado

Eleccions al Consell escolar, vine i vota!

El pròxim 23 de novembre seran les eleccions al Consell escolar per a la renovació dels distints sectors de la comunitat educativa.

Podrem exercir el nostre dret presentant el document que acredite la nostra identitat. L’urna estarà ubicada en la biblioteca de l’edifici de primària, en horari de 9 a 15 hores.

Animem totes les famílies a votar i ser partícips per mitjà de les persones representants dels distints sectors per a poder facilitar i millorar el centre i, conseqüentment, la millora de l’educació dels nostres fills i filles.

Pots descarregar-te la informació per a aquest dia, així el procediment del vot i la papereta de votació en els següents enllaços:

Persones candidates al Consell escolar del sector famílies.

Papereta de votació sector famílies.

El 23 de novembre, vine i vota!

Relació de punts i preus del menjador

S’ha publicat la resolució sobre la puntuació de l’ajuda de menjador i la relació de l’import diari del menjador, quedant de la següent manera:

  • 19 i 20 punts: ajuda completa.
  • 18 punts: 0,75 €
  • 14, 15, 16 i 17 punts: 1,25 €
  • 12 i 13 punts: 1,75 €
  • 7, 8, 9, 10 i 11 punts: 2,25 €

El preu per als comensals que han obtingut puntuació més baixa de 7 punts, és el preu total del menú: 4,25 €.