Comissions mixtes

La comunitat educativa ens organitzem en diverses comissions mixtes de treball per tal de fomentar el diàleg, la coordinació i l'organització d'una gran quantitat d'activitats que es desenvolupen al centre educatiu durant el curs escolar per tal de millorar l'aprenentatge i el creixement de la comunitat educativa i especialment de l'alumnat.

Les comissions que s'han organitzat per al curs són les següents:

Comissió de convivència: en ella està representada tota la comunitat educativa (famílies, mestres, alumnat, personal no docent) per a tractar no solament aspectes pròpiament de convivència o de conflictes, sinó de punts del centre que necessiten millorar, amb l'elaboració de propostes d'activitats o actuacions en el centre amb relació a uns criteris o àmbits pedagògics, d'infraestructures, de convivència o d'activitats complementàries.

Comissió de festes: és un grup de treball de mestres i familiars que organitzen i preparen les diverses activitats festives o activitats extraescolars que es desenvolupen durant tot el curs en l'àmbit de tota la comunitat educativa.

Comissió de biblioteca i d'animació lectora: és un grup de treball de mestres i familiars que potencien i faciliten l'ús de la biblioteca al centre, així també de l'animació lectora que arranca del Pla de foment lector i duem a terme diverses activitats durant el curs per al gaudi de la lectura, on destaquen les activitats al voltant del llibre de tertúlia que es tria cada curs.