Consell escolar

MEMBRES

PRESIDENTA

Eva Maria Doménech Durà

SECRETARI

Ximo Fluxà Gómez

REPRESENTANTS DE MESTRES

Alicia Bertomeu Cardona
Rosa Maria Ginestar Noguera
Maria Miñana Vidal
Pere Ortolà Font
Pilar Tent Peris
Vicent Torres Salort

REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT

Mar Pascual Jordà
Daniela Roselló Botella
Emma Such Anguita

REPRESENTANT DESIGNAT DE L’AMPA

Joan Vicent Capó Giner

REPRESENTANTS DE FAMÍLIES

Pilar Avilés Salas
Josefa Maria Bertomeu Ivars
Camilo Cabrera Ivars
Josepa Cuello Font
Laura Marín Loaisa
Natalia Reig Malonda
Víctor Ripoll Márquez
Pilar Serra Ortolà

REPRESENTANT DEL PERSONAL NO DOCENT

Miguel De Mariano Pastor Oliver

REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT

Adrián Cabrera González

COMISSIONS

COMISSIONS DE MENJADOR I PEDAGÒGICA

Alicia Bertomeu Cardona
Camilo Cabrera Ivars
Eva Doménech Durà
Maria Esquerdo Soler
Ximo Fluxà Gómez
Pere Ortolà Font
Natalia Reig Malonda
Pilar Serra Ortolà

COMISSIÓ ECONÒMICA

Joanvi Capó Giner
Elisa Maria Casado Pallás
Eva Doménech Durà
Ximo Fluxà Gómez
Rosa Maria Ginestar Noguera
Laura Marín Loaisa

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

Pilar Avilés Salas
Pepa Bertomeu Ivars
Pepa Cuello Font
Eva Doménech Durà
Maria Miñana
Pere Ortolà Font
Pilar Tent Peris
Vicent Torres Salort