Recursos interactius per nivells

Posem a disposició de les famílies les següents carpetes per facilitar tot el treball i el seguiment que l’equip docent prepara i realitza durant tot el curs per a poder repassar i assolir de manera més acurada es continguts treballats en les diferents assignatures.

L’objectiu d’aquest banc de recursos és donar suport a les famílies per a que puguen ajudar als seus/es fills/es en les tasques diàries o en les tasques d’estudi.

El professorat seguirà mantenint una comunicació fluida mitjançant Web Família, correu electrònic o els diversos canals de difusió i informació creats per a informar a totes les famílies.

Així també poden seguir mantenint contacte amb l’escola amb els mitjans habituals, per telèfon o correu electrònic.