Tarifes

Tarifes del servei de menjador

El pagament de menjador es realitzarà mitjançant domiciliació bancària, transferència o ingrés bancari abans del dia 10 de cada mes de servei.

NO BECATS

4,00 € / Dia
 • No becat 4,00 €/dia
 • Usuari fixe Fa ús del servei tots els dies, de dilluns a divendres.
 • Usuari eventual Fa ús del servei en dies aleatoris. Ha de realitzar el pagament per bons.
 • Canvi usuari Qualsevol canvi d'ús del servei es comunicarà a la secretaria amb 15 dies d'antelació.

BECATS

0 - 2,00 € / Dia
 • 20 i 19 punts 0 €/dia
 • 18 punts 0,50 €/dia
 • 14-17 punts 1,00 euros/dia
 • 12-13 punts 1,50 €/dia
 • 7-11 punts 2,00 €/dia

BONS

21,25 € / 5 tiquets
 • Bo 5 menjars 21,25 euros
 • 1r Ingrés o transferència de 21,25 euros al compte bancari de l'escola.
 • 2n Presentar el justificant del pagament a la secretaria del centre, per correu electrònic o en paper.

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

El formulari de domiciliació bancària, així com qualsevol modificació de les dades personals, bancàries o d'ús del servei de menjador, es presentarà a la secretaria del centre en paper o per correu electrònic.