Tarifes

Tarifes del servei de menjador

El pagament de menjador es realitzarà mitjançant domiciliació bancària durant la primera quinzena del mes següent. Per això és necessari indicar les dades adequades en el document d'inscripció al menjador.

NO BECATS

4,25 € / Dia
  • No becat 4,25 €/dia. Tant si és usuari fixe com eventual, el pagamanet es realitzarà per domiciliació bancària.
  • Usuari fixe Fa ús del servei tots els dies, de dilluns a divendres.
  • Usuari eventual Fa ús del servei en dies aleatoris.
  • Canvi usuari Qualsevol canvi d'ús del servei es comunicarà a la secretaria amb 15 dies d'antelació.

BECATS

0 - 2,25 € / Dia
  • 20 i 19 punts 0 €/dia
  • 18 punts 0,75 €/dia
  • 14-17 punts 1,25 euros/dia
  • 12-13 punts 1,75 €/dia
  • 7-11 punts 2,25 €/dia