Comunitat educativa

Formem una comunitat educativa, i hem de ser conscients d’això. Amb la participació de totes les persones que la formem volem crear majors vincles i interaccions en qualsevol circumstància que es done dins i fora del centre educatiu i que, per tant, siga una aportació per a la millora de l’aprenentatge de tots els xiquets i xiquetes que en ella estan com alumnat.

Així també per a la millora de l’aprenentatge de qualsevol membre de la comunitat educativa, de la seua organització i el seu funcionament en qualsevol àmbit en què es desenvolupa la tasca educativa del centre.

Per això és important la participació de la comunitat educativa, i fem una crida i animem a totes les persones que tinguen algun tipus de vincle amb l’alumnat o amb el centre educatiu, que siga una realitat aquesta participació i per tant la millora del procés educatiu que en ella fomentem, positiu per al present i per al futur de les persones que en formem part i pel futur de la societat.

L’escola compta amb tu, perquè formes part de la comunitat educativa del CEIP Pare Melchor, perquè eres comunitat educativa. Participa!