Calendari escolar 2024-2025

El calendari del pròxim curs queda publicat en la Resolució del 5 de juny de 2024, en la qual es detallen les següents dates:

Les activitats escolars en Educació Infantil i Educació Primària s’iniciaran el 9 de setembre de 2024 i finalitzaran el 18 de juny de 2025.

Els períodes de vacances d’aquest curs escolar seran els següents:
1. Vacances de Nadal: des del 23 de desembre de 2024 al 6 de gener de 2025, tots dos inclusivament.
2. Vacances de Pasqua: des del 17 al 28 d’abril de 2025, tots dos inclusivament.

Durant aquest curs escolar no seran lectius els dies festius següents:
– 9 d’octubre, Dia de la Comunitat Valenciana
– 1 de novembre, Festa de Tots Sants
– 6 de desembre, Dia de la Constitució
– 19 de març, Dia de Sant Josep
– 1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors

Els ajuntaments, previ acord del Consell Escolar Municipal, podran proposar un màxim de 3 dies festius, a efectes escolars. Per tant, quedem a l’espera de l’acord pres en la pròxima sessió de Consell escolar municipal per tal de conèixer aquests dies.