Formació específica en Competència Digital Docent

Formació específica d'acreditació en competència digital docent

Informe

Des de la Subdirecció General de Formació del Professorat s’ha elaborat un informe que relaciona les accions formatives desenvolupades en la xarxa CEFIRE amb les competències digitals docents. Aquest informe es pot consultar des de l’espai personal dels docents en OVIDOC.

Guia de interpretació de l’informe

Contacte: acreditacio_cdd@gva.es

Normativa referent a la Competència Digital Docent

Resolució per la qual es regula el procediment per a l’acreditació de la competència digital docent

Preguntes freqüents

Competències Digitals que atorga la Formació de Catàleg CDD