Aula Digital Interactiva

L’Aula Digital Interactiva forma part de les millores escomeses per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a la millora dels centres educatius.

Les Aules Digitals Interactives (ADI) són una eina pedagògica per a la millora dels centres educatius. Aquestes aules estan equipades amb tecnologia avançada, com ara panells, ordinadors i dispositius d’interacció, que permeten al personal docent i a l’alumnat interactuar de manera dinàmica. Amb les Aules Digitals Interactives, l’alumnat pot participar activament en l’aprenentatge, col·laborar amb les companyes i companys i rebre retroalimentació immediata.

L’Aula Digital Interactiva inclou un Panell Digital Interactiu i un ordinador portàtil dual per a facilitar la connexió i ús del panell.

Panell Digital Interactiu

Un panell digital interactiu és un tipus de dispositiu de visualització que permet a les persones usuàries interactuar-hi a través de tocs al panell o amb un dispositiu d’entrada, com un llapis òptic o un dit. Això permet realitzar diverses accions, com fer traços en una pissarra digital, executar aplicacions o navegar per Internet.

Ordinador portàtil

Un ordinador amb engegada dual és un PC en el qual la persona usuària pot triar entre dos sistemes operatius diferents en engegar l’ordinador; es pot iniciar aquest equip a Lliurex o a Windows. Aquest equip es pot utilitzar com a font externa i control invers del panell en els dos sistemes operatius.

imagen_ADI

FAQS

Formació

Podeu fer clic sobre els botons per consultar la següent documentació: guia ràpida, guia visual o manual ADI, també per accedir a vídeos formatius de l’Aula Digital Interactiva.