Formació per a la acreditació en CDD B1

Formació específica d'acreditació en competència digital docent: nivell B1

 

És una formació en línia que cobreix el indicadors del nivell B1 del MRCDD. Al finalitzar esta formació se certificaran 60 hores.

En realització

Objetius

 • Aplicar de manera convencional les tecnologies de comunicació i les seues polítiques d'ús en el context educatiu.
 • Adoptar i utilitzar de forma autònoma les tecnologies de col·laboració establertes en el context educatiu.
 • Aplicar de forma autònoma les mesures corresponents per protegir les dades personals, la privacitat, la seguretat i els drets digitals quan s'utilitzen tecnologies digitals en contextos educatius.
 • Aplicar de forma autònoma els criteris de cerca per a la selecció de continguts digitals, afavorint la motivació i participació de l'alumnat segons el context de la pràctica educativa.
 • Utilitzar de forma convencional les eines d'autoria per aplicar els criteris adequats, editar i crear continguts digitals de qualitat orientats al context educatiu i respectar la normativa vigent sobre propietat intel·lectual.
 • Utilitzar de manera autònoma entorns segurs de compartició de continguts seguint els estàndards.
 • Incloure en la programació didàctica els recursos i les tecnologies digitals proporcionades per l'autoritat educativa.
 • Aplicar de manera convencional les tecnologies digitals per a la comunicació e interacció en situacions d'ensenyament i aprenentatge, resolent els problemes que puguen sorgir.
 • Aplicar de manera autònoma les tecnologies digitals en situacions d'aprenentatge.
 • Utilitzar de manera convencional plataformes digitals, Mitjans e instruments per a l'avaluació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, emprant tecnologies digitals.
 • Utilitzar de forma autònoma les tecnologies digitals per a obtenir, tractar, visualitzar, analitzar e interpretar les dades recollides en l'avaluació dels processos d'ensenyament i aprenentatge.
 • Aplicar convencionalment les tecnologies digitals per a informar sobre els processos d'avaluació i orientar l'ensenyament i l'aprenentatge a partir d'aquestes valoracions.
 • Utilitzar convencionalment les tecnologies digitals per a facilitar l'accessibilitat i inclusió de tot l'alumnat.
 • Fer un ús adequat de les tecnologies digitals per a respondre a les necessitats individuals de l'alumnat i als criteris pedagògics per al seu ús.
 • Conéixer i comprendre la manera com les tecnologies digitals poden afavorir el compromís actiu de l'alumnat amb el seu aprenentatge i aplicar-les amb aquest objectiu.
 • Contextualitzar i aplicar de forma autònoma en la seua proposta didàctica els aspectes tècnics implicats en l'alfabetització mediàtica i en el tractament d'informació i dades, així com els criteris didàctics.
 • Contextualitzar i aplicar de forma autònoma en la seua proposta didàctica els aspectes implicats en els processos de comunicació i col·laboració en entorns digitals, així com els criteris didàctics perquè l'alumnat aprenga a emprar aquestes eines i a construir la seua ciutadania e identitat digital de forma responsable i segura.
 • Contextualitzar i aplicar de forma convencional en la seua proposta didàctica els aspectes tècnics implicats en el desenvolupament de la competència digital de l'alumnat per a crear continguts digitals i els criteris didàctics per al seu ensenyament i aprenentatge.
 • Contextualitzar i aplicar autònomament en la seua proposta didàctica els aspectes implicats en la utilització responsable i saludable de les tecnologies digitals així com els criteris didàctics perquè l'alumnat adquirisca hàbits d'ús segur i adopte decisions reflexives.
 • Contextualitzar i aplicar convencionalment en la seua proposta didàctica els aspectes didàctics implicats en el desenvolupament de la competència de l'alumnat perquè aprenga a utilitzar la tecnologia com a mitjà per a resoldre problemes i cobrir les seues necessitats en el context d'una societat digital.

 

Continguts

 • Àrea 1:Compromís professional. Ús de les tecnologies digitals per a la comunicació; la coordinació, participació i col·laboració dins del centre educatiu i amb altres professionals externs; la millora de l'exercici a partir de la reflexió sobre la pròpia pràctica; el desenvolupament professional i la protecció de les dades personals, la privadesa,la seguretat i el benestar digital de l'alumnat en l'exercici de les seves funcions. Nivell B1.
 • Àrea 2:Continguts digitals. Investigació, modificació, creació i compartició de continguts digitals educatius. Nivell B1
 • Àrea 3:Ensenyament i aprenentatge. Gestió i organització de l'ús de les tecnologies digitals a l'ensenyament i l'aprenentatge. Nivell B1
 • Àrea 4: Avaluació i retroalimentació. Utilització de tecnologies i estratègies digitals per millorar l'avaluació, tant de l'aprenentatge de l'alumnat com del procés d'ensenyament-aprenentatge propi. Nivell B1.
 • Área 5: Apoderament de l’alumnat. Ús de les tecnologies digitals per millorar la inclusió, l’atenció a les diferències individuals i el compromís actiu de l’alumnat amb el seu aprenentatge. Nivell B1. 
 • Àrea 6: Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Capacitació de l'alumnat per utilitzar de forma creativa i responsable les tecnologies digitals per a la informació, la comunicació, la participació segura a la societat digital, la creació de continguts, el benestar, la preservació de la privadesa, la resolució de problemes i el desenvolupament de projectes personals. Nivell B1.
LOGOS FSE VALENCIÀ