MATERIALS AMBITS ESO

RECURSOS-AMBITS
cefire_logo

L'objectiu del present document de l'àmbit TIC és proporcionar les eines necessàries perquè el professorat puga realitzar la integració del currículum en els diferents àmbits. Donada la naturalesa transversal de la competència TIC i les múltiples combinacions d'especialitats que poden conformar cadascun dels àmbits, es presenten diferents recursos perquè, cada centre, siga capaç d'integrar aqueixa competència des de les seues condicions particulars i que hem abordat des de diverses perspectives.

1 val


Usar eines TIC per a preparar i dur a terme les tasques que desenvoluparem en el nostre àmbit impliquen treballar amb informació. Com hem de tractar la informació durant aquest procés? Sabent que la informació que es troba en Internet és propietat de persones que poden permetre compartir la seua informació o no. Una decisió que hem de prendre també quan decidim publicar en Internet aquella que generem nosaltres.

2 val

Com ens poden ajudar les TIC per a comunicar-nos i col·laborar entre docents, alumnat i família? La Conselleria disposa de plataformes per a la comunicació i interacció que ens permet publicar la informació que necessitem compartir amb els nostres alumnat i les seues famílies. Hem de conéixer la forma apropiada de fer-ho.

3 val


Preparar i desenvolupar tasques a l'àmbit implica la creació de productes. Què tal si pensem en productes digitals de qualitat?
Podem generar productes digitals des de zero. Però també usar uns altres ja creats o modificar-los si les persones propietàries ho permeten. I què podem crear digitalment?
Bàners, infografies, pòsters, àudio, imatges, vídeo, jocs o gairebé qualsevol cosa que puguem imaginar, i integrar-ho tot en llocs web. També tenim la possibilitat de trobar recursos que permeten ser reutilitzats i modificats.

4 val


I tot això ho farem amb seguretat.
Amb seguretat per a protegir els nostres dispositius de possibles atacs. També per a protegir les dades personals del nostre alumnat i els nostres propis. A més, haurem de vigilar l'impacte que pot tindre en la nostra salut l'ús de les TIC.

5 val


Alguns d'aquests exemples poden començar a despertar la teua creativitat