Formació per a la acreditació en CDD A1

Formació específica d'acreditació en competència digital docent: nivell A1

 

És una formació en línea que cobreix els indicadors del nivell A1 del MRCDD, en finalitzar aquesta formació se certificaran 40 hores.

En realització

Objetius

 • Conéixer les tecnologies de comunicació més utilitzades en els contextos educatius i comprendre’n la finalitat.
 • Conéixer l’ús de les tecnologies de col·laboració.
 • Conéixer les eines i models per dur a terme una anàlisi reflexiva de l’ús de les tecnologies digitals en la pràctica docent.
 • Conéixer de forma general les mesures per a protegir les dades personals, la privacitat, la seguretat, els drets digitals i el benestar quan s’utilitzen les tecnologies digitals en contextos educatius.
 • Conéixer els criteris per a la selecció de continguts digitals i aplicació pràctica d’estratègies de recerca i organització.
 • Conéixer i comprendre l’ús d’eines d’autoria per a l’edició i creació de continguts digitals de qualitat respectant la normativa vigent sobre propietat intel·lectual.
 • Incloure les tecnologies digitals en la programació didàctica.
  Conéixer les tecnologies digitals per a la comunicació i interacció en situacions d’ensenyament i aprenentatge.
 • Conéixer de forma teòrica els criteris didàctics per a la utilització d’eines digitals de col·laboració a l’aula.
 • Conéixer les tecnologies digitals en situacions d’aprenentatge autoregulat.
 • Conéixer les tècniques, mitjans i instruments per a l’avaluació dels processos d’ensenyament i aprenentatge emprant tecnologies digitals.
 • Conéixer l’ús de les tecnologies digitals per a obtenir, tractar, visualitzar, analitzar i interpretar les dades recollides en l’avaluació dels processos d’ensenyament i aprenentatge.
 • Conéixer l’ús de les tecnologies digitals per a informar sobre els processos d’avaluació i orientar l’ensenyament i l’aprenentatge a partir d’aquestes valoracions.
 • Conéixer l’ús pedagògic de les tecnologies digitals per a facilitar l’accessibilitat i inclusió de tot l’alumnat.
 • Conéixer les funcionalitats de les tecnologies digitals per a respondre a les necessitats individuals de l’alumnat i dels criteris pedagògics per al seu ús.
 • Conéixer i comprendre la manera com les tecnologies digitals poden afavorir el compromís actiu de l’alumnat amb el seu aprenentatge.
 • Conéixer i comprendre els aspectes tècnics implicats en l’alfabetització mediàtica i en el tractament d’informació i dades i dels criteris didàctics per al seu ensenyament i aprenentatge.
 • Conéixer i comprendre els aspectes implicats en els processos de comunicació i col·laboració en entorns digitals i dels criteris didàctics perquè l’alumnat aprenga a emprar aquestes eines i aprenga a construir la seua ciutadania i identitat digital de forma responsable i segura.
 • Conéixer i comprendre els aspectes tècnics implicats en el desenvolupament de la competència digital de l’alumnat per a crear continguts digitals i els criteris didàctics per al seu ensenyament i aprenentatge.
 • Conéixer i comprendre els aspectes implicats en la utilització responsable i saludable de les tecnologies digitals i els criteris didàctics perquè l’alumnat adquirisca hàbits d’ús segur i adopte decisions reflexives.
 • Conéixer i comprendre els aspectes didàctics implicats en el desenvolupament de la competència de l’alumnat perquè aprenga a utilitzar la tecnologia com a mitjà per a resoldre problemes i cobrir les seues necessitats en el context d’una societat digital.

 

Continguts

 • Àrea 1: Compromís professional. Ús de les tecnologies digitals per a la comunicació; la coordinació, participació i col·laboració dins del centre educatiu i amb altres professionals externs; la millora de l’acompliment a partir de la reflexió sobre la pròpia pràctica; el desenvolupament professional i la protecció de les dades personals, la privacitat i la seguretat i el benestar digital de l’alumnat en l’exercici de les seues funcions. Nivell A1.
 • Àrea 2: Continguts digitals. Recerca, modificació, creació i compartició de continguts digitals educatius. Nivell A1.
 • Àrea 3: Ensenyament i aprenentatge. Gestió i organització de l’ús de les tecnologies digitals en l’ensenyament i l’aprenentatge. Nivell A1.
 • Àrea 4: Avaluació i retroalimentació. Utilització de tecnologies i estratègies digitals per a millorar l’avaluació, tant de l’aprenentatge de l’alumnat, com del propi procés d’ensenyament-aprenentatge. Nivell A1.
 • Àrea 5: Empoderament de l’alumnat. Ús de les tecnologies digitals per a millorar la inclusió, l’atenció a les diferències individuals i el compromís actiu de l’alumnat amb el seu aprenentatge. Nivell A1.
 • Àrea 6: Desenvolupament de la competència digital de l’alumnat. Capacitació de l’alumnat per a utilitzar de forma creativa i responsable les tecnologies digitals per a la informació, la comunicació, la participació segura en la societat digital, la creació de continguts, el benestar, la preservació de la privacitat, la resolució de problemes i el desenvolupament dels seus projectes personals. Nivell A1.
LOGOS FSE VALENCIÀ