DIMARTS 8 DE NOVEMBRE, 17:30-19:30

La Digitalització educativa en clau europea. Plataformes, programes i iniciatives internacionals.
Elena Pezzi

Assessora de formació USR Emilia Romagna. Ambaixadora eTwinning Europa.

El camí cap a la digitalització educativa a Europa ha previst una sèrie d'interessants accions d'acord amb els plans actuals també recolzats per NextGenerationEU (Pla d'Acció d'Educació Digital, FCL, Pilot SEG, MenSI, eTwinning i les prioritats clau d'Erasmus+).
Abordarà com moltes de les accions empreses a nivell europeu en l'última dècada poden aplicar-se també en contextos locals (conselleries, oficines regionals, xarxes d'escoles, centres educatius...)


 

  Videos de Novembre Digital. Primera sessió - Elena Pezzi 08/11/2022.

 

 

La Competència Digital en el currículum LOMLOE: Reptes i oportunitats
Marta Reina Herrera

Cap de servei de "Formación Abierta y competencia Digital Educativa del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado".

Abordarà els reptes i oportunitats de la transformació digital del sistema educatiu espanyol amb la implantació de la LOMLOE, enfocant-se en la triangulació i alineament de la competència digital de centres, docents i alumnat.


 

Videos de Novembre Digital. Primera sessió - Marta Reina 08/11/2022.

 

Elena Pezzi

Assessora de formació USR Emília Romagna
Ambaixadora eTwinning Europa

Marta Reina

Cap de Servei de Formació Oberta i Competència Digital Educativa de l'INTEF

Joaquín Hernández Ramírez

Comissió de la Competència Digital Docent del Pla Digital Educatiu de la Comunitat Valenciana

Juan Villar

Professor de Llengua Castellana i Literatura en secundària

Sefa Doménech Zaera

Directora del Centre Específic d'Educació a Distància de la Comunitat Valenciana

Josep Ribes

Cap d'Estudis de Formació de Persones Adultes del Centre Específic d'Educació a Distància de la Comunitat Valenciana

Julia Gracia Ordóñez

Assessora Tècnica Docent a l'àrea de projectes internacionals a l'INTEF

Elena Campaña Marques

Vicedirectora i professora de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de l'IES Puçol