Novembre Digital 2021

DIMARTS 2 DE NOVEMBRE, 17:30-19:30

Ponent. Raúl Santiago

Temàtica: Per a què ens serveixen realment les tecnologies i recursos digitals?

Les TIC serveixen per a afavorir els aspectes clau en els processos d'ensenyament-aprenentatge, d'acord amb les evidències que ens proporciona la investigació i la literatura científica…per si soles no “transformen”

A més, cal tenir en compte la necessària competència digital dels docents, Raúl ens aportarà, en aquest context bastant informació i proposarà estratègies per al seu ús.

  Videos de Novembre Digital. Primera sessió - Raúl Santiago 02/11/2021. (Contrasenya: NovDigital21 )

 

Raúl Santiago

Professor Titular de l'Àrea de Didàctica i Organització Escolar a la Universitat de La Rioja

Cristina Valdera

Directora de CEDEC - Centro Nacional de Desarrollo
Curricular en Sistemas no Propietarios

Lola Alberdi

Cap de Servici de CEDEC - Centro Nacional de Desarrollo
Curricular en Sistemas no Propietarios

Ismael Orquín Serrano

Assessor Tècnic Docent de l'INTEF, MEFP

Juan Francisco Jiménez Alcáraz

Professor de Historia Medieval a la Universitat de Murcia

Linda Castañeda

Professora de Didàctica i Organització Escolar a la Universitat de Murcia

Salvador Fuster Peiró

Assessor CTEM al Cefire de Gandia

Lidia Peña Comín

Assessora d'Educació Infantil

Alicia López Palomera

Assessora TIC al Cefire d'Inclusiva

Lluís Bonet Juan

Assessor CTEM al CEFIRE d'Alacant

Geles Fernández Santafé

Professora d'Ensenyament Secundari de Ciències Socials i Àmbit Lingüístic i Social a l'IES Ifach (Calp)

Eva Císcar Rovira

Sotssecretària Centre Específic d'Educació a Distància de la Comunitat Valenciana