Formació de catàleg de l'àmbit de la
Competència Digital Docent
2023-2024

1_Edicio-TIC-23-24

Edició tancada

2_Edicio-TIC-23-24

Fi inscripció: 14/01/24
Fi confirmació: 21/01/24
Inici cursos: 29/01/24
Fin cursos: 10/03/24

Pensament computacional i robòtica educativa

30 h | en línia | 90 places 

Scratch-logo

Pensament computacional a l'aula amb Scratch

30 h | en línia | 90 places

Seguretat TIC, tractament de dades i propietat intel·lectual a l'aula

30 h | en línia | 60 places

Creació de materials didàctics: eXeLearning inicial

30 h | en línia | 30 places 

Ciberconvivència i ús responsable d'internet

30 h | en línia | 90 places

Portal Educatiu: allotjament de l'espai web de centre

30 h | en línia | 30 places

Competències Digitals que atorga
la Formació de Catàleg CDD

Reconeixement d'autoria de les imatges de la pàgina web: Icons made by smartline, monkik, kiranshatry, eucalyp, freepik from www.flaticon.com