Òrgans plastinats per l’ensenyament de l’anatomia

En el curs impartit en el Cefire, en col·laboració amb la Universitat de Múrcia (Facultad de Veterinaria, plastinación) utilitzem òrgans plastinats per a estudiar l’anatomia dels sistemes circulatori, respiratori i nerviós. En la plastinació els fluids propis dels teixits i part del greix són reemplaçats lentament per un polímer, sota condicions de buit. S’obtenen així … Read more

Escola de Pensament Computacional

L’Escola de Pensament Computacional és un projecte del Ministeri d’Educació i Formació Professional que es desenvolupa en col·laboració amb les Conselleries i Departaments d’Educació de les comunitats i ciutats autònomes. L’objectiu de l’escola és oferir recursos educatius oberts, formació i solucions tecnològiques que ajuden els docents espanyols a incorporar aquesta habilitat a la seua pràctica … Read more

Formació en programació i robòtica

scratch maths tutorial

Ha finalitzat la primera onada de formació en programació i robòtica del curs 2019-2020 oferida pel CEFIRE CTEM. Durant el primer trimestre han tingut lloc diverses accions dins l’itinerari de programació i robòtica amb l’objectiu de donar recursos al professorat per a desenvolupar el pensament computacional, la robòtica educativa i la programació a les aules … Read more

Com convertir a un ocell en influencer i molt més…

Sí, Charly és aquesta mascota de l’IES Llibertes, de Torrevella: Com podreu comprovar estudia en l’IES, té compte d’instagram, facebook, twitter, … i ha servit com a ocell paraigua per a la protecció de l’ecosistema litoral i les platges de Torrevella. A més construïm nius per a ratapinyades, ens van ensenyar els hotels d’insectes i … Read more

Participació a la Jornada Tecnologia Educativa: materials i estràtegies (3a edició)

Els dies 19 i 20 de novembre del 2019 la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació  de la Universitat de València va tindre lloc les Jornades sobre Tecnologia educativa: materials i estratègies (3a edició), organitzades de manera conjunta pel Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE) de València i membres del Grup d’Investigació … Read more

L’experimentació a l’aula de primària

La tradició a les escoles ha estat transmetre continguts teòrics i descontextualitzats, massa abstractes per ser compresos de manera profunda per les/pels alumnes. D’aquesta manera, es veu necessària l’experimentació a l’aula. Es pot fer a través d’experiments científics, treball amb materials manipulatius o simulació de situacions reals entre altres. A través de diverses experiències, poden … Read more

Educació Matemàtica

L’aprenentatge més intens de les matemàtiques prové freqüentment de l’exploració amb problemes i materials que resulten interessants i motivadors a l’alumnat. L’aprenentatge de les matemàtiques ha de generar la capacitat de fer ús de forma comprensiva i eficaç de les matemàtiques que s’aprenen en l’escola en una varietat de contextos, a més de l’escolar. Aprendre … Read more

Pensament Computacional

Existeixen moltes definicions de pensament computacional, una de les més populars la va proposar en 2010 Jeanette Wing, actualment directora de Ciències de la informació en l’Institut Avanessians de la Universitat de Columbia, on també és professora d’informàtica. “Computational Thinking is the thought processes involved in formulating problems and their solutions so that the solutions … Read more