Participació a la Jornada Tecnologia Educativa: materials i estràtegies (3a edició)

Els dies 19 i 20 de novembre del 2019 la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació  de la Universitat de València va tindre lloc les Jornades sobre Tecnologia educativa: materials i estratègies (3a edició), organitzades de manera conjunta pel Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE) de València i membres del Grup d’Investigació  CRIE (GIUV2013-105), adscrit al Departament de Didàctica i Organització Escolar (UV).

Les ponències marc van ser impartides per Dr. Jesús Rodríguez (Universidad de Santiago) i la Dra. Montse Guitert (Universitat Oberta de Catalunya). I les sessions de treball es van completar amb quatre panells en els quals es van exposar experiències i projectes considerats des dels avanços de la tecnologia digital en la producció i difusió dels continguts curriculars.

Els objectius que es van plantejar van ser:

  • Mostrar i debatre les principals troballes de dos projectes d’I+D+i, orientats a estudiar l’estat actual de desenvolupament a les aules de Primària dels materials i estratègies digitals.
  • Difondre entre el professorat diferents iniciatives d’implementació dels materials i estratègies didàctiques digitals.
  • Donar a conéixer la Guia per a la producció, ús i difusió de materials didàctics digitals.

Les Jornades es van realitzar a l’Aula Magna d’aquesta facultat, de 17.00 a 21.00 hores

El segon dia de les jornades el CEFIRE CTEM amb Mati Fenollosa i Javier García van participar en la taula redona “Estratègies didàctiques en la digitalització escolar”. La taula va ser moderada per Armando Barrios coordinador de l’àmbit TIC,  pertany al Servei de Formació del Professorat (Conselleria d’Educació, Cultura i Esport)

En la taula van participar per ordre d’intervenció:

Juanjo Sánchez i Adrià Benet van exposar les seues experiències a l’aula. Tots dos utilitzen les TIC a l’aula integrant-les de manera natural en les metodologies d’ensenyament i aprenentatge. El CEFIRE CTEM va exposar la línia de formació en pensament computacional, programació i robòtica que du a terme juntament amb les seues acciones formatives més destacades. Per a finalitzar Cristina García va mostrar les seues experiències a l’aula aplicant el disseny universal d’aprenentatge juntament amb eines i aplicacions TIC.

Alguns Tweets de la jornada