CICLES FORMATIUS

Per a sol·licitar la baixa de matrícula, cal seguir les indicacions que es donen en aquest apartat.

RESTA D'ENSENYAMENTS

Envieu una instància general a administracion@ceedcv.es, indicant les vostres dades personals, el curs en que esteu matriculats i el correu electrònic de contacte, manifestant la vostra voluntat de causar baixa en el centre.