Proves d’accés a cicles formatius GS (opcions A i B) 2020

1. Requisits per a la matrícula

En el CEEDCV solament podràs matricular-te per a les proves de grau superior de les opcions A i B.
Si no reuneixes els requisits acadèmics d'accés directe a un cicle formatiu, podràs concórrer a les proves d'accés, sempre que complisques les següents CONDICIONS:

  • Proves d'accés a grau superior: tindre 19 anys d'edat o complir-los l'any de realització de la prova.
  • Les persones que acrediten estar en possessió d'un títol de Tècnic de Formació Professional podran presentar-se quan tinguen, com a mínim, 18 anys complits l'any de realització de la prova. Es té en compte el resultat de la prova únicament a l'efecte d'admissió a cicles formatius de grau superior quan s'opta per participar en el procés d'admissió pel contingent corresponent a prova d'accés i altres vies d'accés.

El certificat de superació de la prova d'accés té validesa nacional.

Els centres reserven un 20% de les places vacants per als qui superen aquesta prova, percentatge que podrà ampliar-se en cas que no hi haguera suficients sol·licituds per part dels alumnes d'accés directe. Si estàs interessat/a a cursar un cicle formatiu has de saber que aprovar la prova d'accés (i obtindre el certificat de superació) no implica la teua admissió automàtica per a cursar el cicle formatiu.

Si desitges matricular-te en un cicle formatiu, has de tindre en compte que has de formalitzar la teua sol·licitud d'admissió en el centre educatiu triat dins del termini corresponent, encara que no hages realitzat encara la prova d'accés. D'una altra manera, no tindràs opció per a matricular-te.

Arribat el moment, en la pàgina web del CEEDCV s'actualitza i publica la informació sobre l'admissió i matrícula en els cicles formatius. (no està actualitzada)

2. Inscripció, admissió i documentació necessària
3. Calendari de realització de les proves
4. Més informació