Practicasempresa2

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL: FCT

La Formació en Centres de Treball (FCT) és un mòdul transversal obligatori dels Cicles Formatius de Formació Professional que els alumnes cursen en les empreses col·laboradores. És el que coneixem com a pràctiques en empreses.