Practicasempresa2

FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL

Actualment existeixen ja empreses que participen en aquest nou model de formació professional dual, fent possible que els nostres alumnes puguen compatibilitzar la seua formació en el CEEDCV amb la formació en un entorn laboral real. Es pot entendre com una evolució del contracte d'aprenentatge.