Matrícula de proves

  • Prova d'accés a la universitat.
  • Proves homologades del nivell bàsic d'idiomes A2.
  • Proves d'accés a cicles formatius.