KA2 Associacions estratègiques

El Parlament Europeu va aprovar el programa Erasmus+ per al període 2014-2020 i va entrar en vigor l'1 de gener de 2014.

Aquest nou programa se centra en l'aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la Unió Europea, amb una clara vocació d'internacionalització, d'obertura a tercers països, amb l'objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per a l'ocupabilitat d'estudiants, professorat i treballadors. També té un objectiu clar en la creació de recursos educatius oberts, modernització de l'educació i l'ús de les noves tecnologies en educació.

El nou programa Erasmus + s'emmarca en l'estratègia Europa 2020, en la d'Educació i Formació 2020, en Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport.

S'han realitzat moltes jornades de formació relacionades amb el nou programa Erasmus+ en les quals el CEEDCV ha sigut seleccionat per a difondre bones pràctiques i coneixements del programa. A més, el CEEDCV és un dels dos centres de la Comunitat Valenciana que té aprovat un projecte d'Educació superior de KA2.

Convocatòria 2015

El projecte Act in Time té com a objectiu prioritari la formació de personal per a  desenvolupar e implementar itineraris formatius que enfortisquen la integració dels refugiats e immigrants als països dels socis del projecte, alhora que activar línies estratègiques comunes a favor de la integració laboral i facilitar l'accés al treball a través del reconeixement de competències.

El projecte integra a 9 països: Itàlia, Espanya, França, Suècia, Croàcia, Bèlgica, Portugal, Àustria i  Alemanya, La cooperació transnacional que subjau del projecte repercutirà de manera beneficiosa en petites i mitjanes empreses, administració pública relacionada amb ocupació i immigració, centres d'ocupació públics, associacions de voluntaris, ONG’s  i altres agents socials. Els socis del projecte publicaran durant el desenvolupament del mateix una “Guia transnacional per al tractament de la diversitat en el lloc del treball”. També es realitzaran publicacions que recullen dades locals sobre àrees professionals i tipus de perfils més requerits en cada localitat sòcia.  Al mateix temps s'organitzaran seminaris, períodes de pràctiques formatives en empreses i altres iniciatives de formació que puguen incrementar les possibilitats d'accés al món al laboral per part de  refugiats i immigrants. El projecte espera oferir 450 llocs en pràctiques en empreses i impartir almenys 90 seminaris d'eines de cerca de treball.

Durant la vida del projecte els socis  organitzaran un esdeveniment final  comú a Brussel·les i 9 esdeveniments finals de difusió en cadascun dels països socis.

El CEEDCV pertany al comité directiu del projecte Act in Time al costat de França, Itàlia, Croàcia i Bèlgica.

Convocatòria 2014

El proyecto SOLE que corresponde a las siglas en inglés de Social Open Learning Environment

El projecte SOLE que correspon a les sigles en anglés de Social Open Learning Environment és un projecte europeu en el qual participen 7 països europeus: Àustria, Bulgària, Espanya, França, Itàlia, Polònia i Rússia. Aquest projecte es va dur a terme durant els anys 2015 i 2016. Va ser aprovat en la convocatòria oberta de Projectes Erasmus+ de l'acció clau 2 per a educació superior corresponent a l'any 2014.
L'objectiu fonamental d'aquest projecte SOLE va ser crear una xarxa social específica per a educació superior on poden aprendre de manera col·laborativa professorat i alumnat.

El projecte desenvolupa una guia pedagògica sobre l'ús de la xarxa social dins del context educatiu i l'aplicació d'una metodologia innovadora. La xarxa social té diversos espais diferents:

  1. Una zona de recursos oberts sobre turisme sostenible i activitats d'ecoturisme, amb objectes d'aprenentatge i seqüències didàctiques a seguir.
  2. Un espai per a compartir bibliografia i publicacions.
  3. Un espai de relacions, comunicació i creació de materials col·laboratius.
  4. Un espai de difusió d'activitats i bones pràctiques relacionades amb el món del turisme sostenible destinat a agents socials i educatius.

El projecte estava dirigit a alumnat d'educació superior de Cicles Formatius i Universitat.