Exempció de Valencià

L’exempció de Valencià és una circumstància excepcional, que suposa la no avaluació de l'assignatura de Valencià durant un curs acadèmic. La poden sol·licitar les persones que resideixen temporalment en la Comunitat Valenciana.

Procediment:

Cal presentar en secretaria, en el moment de la matrícula, aquest model de sol·licitud degudament emplenat i signat, adjuntant la documentació requerida en la mateixa sol·licitud. Si no ho has fet, pots sol·licitar-ho a través de l'aula virtual de Tutoría.

 

Més informació ací (http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-en-lenguas/exenciones-de-valenciano).